Selecteer een pagina

Toludo Gaming & Advisory is gespecialiseerd in verandermanagement door het toepassen van Gamification. Dit wil zeggen het toepassen van elementen en technieken uit Games om veranderingen in gedrag te realiseren en te laten beklijven. Hierbij kan het zowel gaan om veranderen van mensen als het veranderen van organisaties.

Elk verandertraject begint vanuit het heden en werkt toe naar een gewenste toekomstige situatie. Gamification kan een krachtig hulpmiddel zijn: zowel bij het vaststellen van verbeter-potentieel in het heden, het ontwerpen van de gewenste situatie en het bereiken van de toekomstige situatie.

Toludo biedt ook algemeen organisatie-advies via Toludo Advisory:
Advies over besturing en organisatie-inrichting (“governance”);
Samenhangend ontwerp van uw IT-functie;
Analyse van de effectiviteit c.q. performance van uw organisatie.
Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van tools en technieken uit Lean & Six Sigma.

Projecten worden uitgevoerd door heel Nederland en op aanvraag ook in het buitenland.
Het afnemen van diensten gebeurt bij voorkeur op basis van behaalde waarde voor u!
Indien gewenst kan ook voor een model op basis van inspanning (uren en onkosten) worden gekozen.